With credits to Simon Steinberger - Pixabay

Will CO2-emission rights replace money?

Laten we kijken hoe we in de post-corona era meer milieuvriendelijke beslissingen kunnen nemen